הבית > ProjectCaseהסורק מלא הידראולי GL-6000 ש ח

ג'ט גראוטינג עוגן DTH

אסדת קידוחים

הסורק מלא הידראולי GL-4000

ג'ט גראוטינג עוגן DTH

אסדת קידוחים

YCL-1 מלא הידראולי

ציוד קידוח רב תכליתיים

הסורק מלא הידראולי XL-5

עיגון ' גראוטינג ' סילון

אסדת קידוחים

עוגן הידראולי HMD7500-מלא

אסדת קידוחים

הסורק מלא הידראולי GM-5

הנדסה אסדת קידוחים
מוצרים